Джендър изследвания в българската социология

Джендър изследвания в българската социология

 

Автор:

Шибан Даракчи

 

 

Списание „Българска наука“

брой 61, ноември 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

След падането на комунистическия режим изследванията посветени на джендъра и сексуалността в Източна и Централна Европа започват да се увеличават. Комунистическият режим залага в своята идеология идеята за равенство на жените, но джендър литературата по време на комунизма е оскъдна и силно идеологична, пренебрегвайки теми като хомосексуалността, която е официално забранена от комунистическата власт. След падането на режима, Източна Европа е изправена пред ситуация, в която официалната трактовка на джендър проблемите се сблъсква с джендър изследванията на Запада1 , където има дълга традиция в академичните изследвания на пола още от 70-те години на миналия век.

 

Ключови думи:  

Джендър изследвания, българската социология