Диполни преходи в атомните ядра

Диполни преходи в атомните ядра

 

Автор:

Ч. Стоянов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 53, януари 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През тази година се навършват 100 години от откриването на атомното ядро. Откритието става в лаборатория, ръководена от Ъ. Ръдърфорд, където сътрудниците му Х. Гайгер и Ъ. Марсден облъчват тънки метални пластинки с а- частици. Неочаквано за тях, те наблюдават връщащи се назад а-частици. Това дава основание да се предположи, че в пластинките съществуват положителни електрически заряди, концентрирани в много малък обем. Впоследствие този малък обем е наречен атомно ядро (повече подробности за това откритие може да се намерят в книгата на Н. Балабанов, „По магистралите на ядрената физика“, Унив. Изд. „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2010).

 

Ключови думи:  

Диполни преходи в атомните ядра