Дипломатически преговори за влизане на България в Първата световна война по неизвестни документи

Дипломатически преговори за влизане на България в Първата световна война по неизвестни документи

 

Автор:

Лизбет Любенова

 

Списание “Българска наука”

брой 88, април 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Според преговарящите истинската цел на Турция е завладяването на Западна Тракия и Солун, а претенциите за Егейските ос-трови са само претекст. При едно военно споразумение със София атаките им само ще бъдат улеснени. Има опасност Истанбул да оповести евентуалното тайно споразумение с България и да провокира Румъния да ни удари в гръб, от което и сърбите няма да пропуснат да се възползват. Затова на този етап е препоръчително България да изчака политическата ситуация на Балканите да се избистри.

 

 

Ключови думи:  

история, Турция, България, война, Първата световна война