Дипломатически преговори за влизане на българия в Първата световна война по неизвестни документи

Дипломатически преговори за влизане на българия в Първата световна война по неизвестни документи

 

Автор:

Лизбет Любенова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 86, февруари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

На малцина е известно, че познатият издател и редактор на списание „Минало” Любомир Юруков е притежател на редки документи, които той откупува за своите колекции. Сред изключително ценните му находки е личният архив на Васил Радославов, починал в Германия след 1929 г. След съвместно обсъждане през 2013 г. той ми повери тези документи за разчитане, обработка и подготовка за печат в поредица от три тома под заглавие „Спасената история”. Сред наличния архивен материал от изключителна важност са дипломатически сондажи за включването на България в Първата световна война, част от които ще коментираме тук.

 

Ключови думи:  

Дипломатически преговори, влизане на българия в Първата световна война, неизвестни документи