Диобол на Енос и четвърт талер на Данциг от село Кочево(Пловдивско)

Автор: Любомир Василев

В настоящото съобщение ще разгледаме две интересни сребърни монети,намерени на територията на днешното село Кочево(общ.Садово – Пловдивска област).Любопитно е да се отбележи,че на мястото,където сега се намира съвременното му местоположение,няма никакви следи от археологически обекти,което от своя страна предполага случайното загубване в миналото на въпросните две монети,открити на същото място и обект на настоящата работа.И двата разглеждани в случая екземпляра са частни притежания на жители от селото и са лично проучени от автора.

Първата от двете монети е сребърен диобол на град Енос(днес на територията на Източна Тракия в Турция,непосредствено до границата на Турция с Гърция,б.а.),отсечен в последните десетилетия на Vв.пр.Хр.Монетата е била намерена съвсем случайно в непосредствена близост до бившия Стопански двор на някогашното ТКЗС-Кочево,намиращ се до шосейния изход за съседното на Кочево – село Караджово.Описанието на екземпляра е следното:

– Град Енос(днес на територията на Република Турция),диобол(малък номинал със стойността на 2 обола),сребро от дребен номинал.


РЕКЛАМА:

***

Лице/аверс: Бюст на бог Хермес надясно,с късопола шапка,тип – петасос,украсена с ред от мъниста.Без надписи около него.

Опако/реверс: Коза в ход надясно,с приведена надолу глава.Пред нея – житно зърно.Над самата коза,надпис на старогръцки език,гласящ дословно следното – AINI(т.е. съкратена форма на името на град Енос на старогръцки език,б.а.).

Размери – 11/10мм.,тегло – 1,2гр.,с неправилна бобовидна форма,добре запазен и съхранен екземпляр.Датировка на въпросната емисия – 427-424г.пр.Хр.(т.е. последните десетилетия на Vв.пр.Хр.,б.а.).

На мястото,където е била намерена самата монета,въпреки направения от нас обстоен оглед,не бяха открити абсолютно никакви следи от археологически обекти.Липсваха натрошени керамични фрагменти върху повърхността на почвата,пръснати обработени камъни,фрагменти от строителни материали и пр.С основание може да се смята,че сребърният диобол на град Енос е бил загубен съвсем случайно от инцидентно преминала през това място в периода V-IVв.пр.Хр. група от хора.

Втората монета е сребърен четвърт талер(орт) на град Данциг(днешен град Гданск в Полша),продупчен,отсечен при управлението на крал Сигизмунд III Ваза(1587-1632) през 1615г.Сред населението на Полша и това на Европа през XVIIв.,полските четвърт талери,каквато е и втората наша монета…

Цялата статия е публикувана в брой 117 на сп. Българска наука: тук!

Абонирайте се за списанието тук!

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: