Демократизиране на науката

Демократизиране на науката

 

Автор:

Цветелина Христова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 92, ноември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

От следене на миграцията на птици до наблюдаване на промени във времето и климата – има толкова данни, които един учен може да събира. За да подпомогнат своето проучване, много изследователи се обръщат към всички нас, обикновените граждани, за да се включим в гражданската наука, като водим прецизно бележки за своите наблюдения и по този начин допринесем за драстичното разширяване на влиянието на различни научни изследвания.

 

Ключови думи:  

Демократизиране на науката