Делфини и тюлени живеят със сърдечна аритмия

Делфини и тюлени живеят със сърдечна аритмия

 

Автори:

Димитра Лефтерова

д-р Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 75, февруари 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Гмуркайки се за улов, тюлените и делфините са принудени да търпят нестабилност на сърдечния ритъм заради две взаимоизключващи се задачи: от една страна им е нужно да икономисват кислород, а от друга да плуват бързо, за да достигнат своята храна. На пръв поглед изглежда, че растенията и животните са приспособени съвършено към тези условия, в които трябва да живеят: птиците са създадени за полет, рибите – да плуват и т.н. Разбира се има и зле летящи птици, но това не означава, че полета в живота им не е важен.

 

 

Ключови думи:  

Делфини, тюлени, сърдечна аритмия