Действията на Флотилията и Морската част по време на Балканската война 1912-1913 г.

Действията на Флотилията и Морската част по време на Балканската война 1912-1913 г.

 

Автор:

Иван Янков

 

 

Списание „Българска наука“

брой 31, ноември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През лятото на 1912 г. българското правителство решило да изиска от Османската Империя да спазва решенията на Берлинскаия конгрес и да проведе реформи, които да облекчат положението на християнското население в страната. Заедно с Гърция, Сърбия и Черна гора Царство България било готово да воюва, за да защити своите интереси на полуострова. Още били живи в българската памет Илинденско-Преображенското въстание, кланетата в Щип през 1911 г. и Кочани през 1912 г. Още имало хора в Македония, които не се срамували да се нарекат българи и да умрат за това.

 

Ключови думи:  

Действията на Флотилията, Морската част,Балканската война ,1912-1913 г.