Децата забелязват това, което възрастните пропускат

Две научни изследвания откриват, че възрастните се справят много добре с това да запомнят предварително посочена част от някаква информация, като в същото време игнорират всичко останало. Децата между 4 и 5 години, за сметка на това, обръщат внимание на цялата информация, дори когато са предупредени да се фокусират върху част от нея, което им помага да забелязват неща, които възрастните пропускат, заради избирателното си внимание.

Изследването се провежда в Охайо от Владимир Слутски (Vladimir Sloutsky), професор по психология от Щатския университет на Охайо, и Даниел Плебанек (Daniel Plebanek), дипломирал се студент по психология от същия университет. Участват 35 възрастни и 34 деца между 4 и 5 години. Резултатите са публикувани в Psychological Science и според авторите имат важно приложение по отношение на това как образователната среда трябва да се приспособи към детското учене.

“Понякога си мислим, че децата имат липси по отношение на много умения, в сравнение с възрастните. Обаче тези липси често се превръщат в предимство”, казва Слутски. „Това открихме в изследването си. Децата са изключително любопитни и изучават всичко, което означава, че вниманието им е разсеяно, дори когато са предупредени да се фокусират. Това може да бъде дори полезно понякога.“

По време на първия етап, на участниците се показва компютърен екран с две форми – червена и зелена, насложени една върху друга. Възрастните и децата са предварително предупредени, че трябва да обръщат внимание на една от формите с определен цвят (например – на червената). Формите се сменят с други, като от участниците се изисква да кажат дали новите форми са същите като предишните.


РЕКЛАМА:

***

Вариантите са различни – понякога формите са абсолютно същите, друг път има разлика в приоритетната форма (тази, на която участниците трябва да обърнат внимание), а се срещат и случаи, при които разликата е в неприоритетната форма, въпреки че от участниците не се очаква да се фокусират върху нея.

Целия текст може да прочетете тук!


Европейска нощ на учените 2022 г.: