Дървета и храсти в нашите паркове и градини

Дървета и храсти в нашите паркове и градини

 

Автор:

Чавдар Черникова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 30, октомври 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ще се опитам в няколко поредни броя на списание „Българска Наука” да ви запозная с някои видове дървета и храсти, които се срещат из нашите паркове и градини, понеже ми се струва, че те са малко познати. Сигурен съм, че тук ще се спрат и хора по- добре запознати от мен с тази област. Ще се радвам на всяка помощ.

 

Ключови думи:  

Дървета, храсти, България