Даниел Троев: Щастието е естественото ни състояние

Интервюто взе Яна Ненчева

Бихте ли се представили на нашите читатели?

Казвам се Даниел Троев и съм психолог в София, провеждащ консултации, помагащи на хората в откриването на подходящи решения и постигането на желана промяна. В живота и работата си прилагам методите и постиженията на съвременната психология и психотерапия, както и иновативните познания от невронауката за начина, по който работят мозъкът и нервната ни система.

Вярвам, че:
– хората имаме необятен потенциал
– трудностите са уроци, които носят важни послания
– малка промяна в мисленето ни може да доведе до големи промени в живота
– щастието е естественото ни състояние


РЕКЛАМА:

***

След гимназията сте се насочил към специалност Психология. Защо? Какво Ви подтикна?

Насочих се към психологията, защото исках да изучавам вътрешния свят на човека. Беше ми интересно да науча повече за мислите, чувствата, емоциите. Темата за съзнанието и неговата роля в живота ни ми се струваше много важна. В същото време в тази специалност имаше ореол на тайнственост, нещо отвъд ежедневните дейности и привидното.

Продължил сте обучението си с магистърската програма „Организационно поведение и консултиране на организацията”.  Как Ви заинтригува тази специалност?

Реших да задълбоча познанията си в тази област, защото организациите са важна част от съвременния свят. Като цяло работата заема важна място в живота на всеки. Тъй като изследванията показват, че стресът на работното място е една от водещите причини за влошаване на качеството на живот, прецених, че в бъдеще бих могъл да бъда полезен с програми и насоки за справяне с него. Според мен бизнес организациите имат нужда от по-хуманни и съобразени с психиката на човека процеси. Необходима е промяна на модела за функционалния работник-машина, както и на ценностите, които са в основата на организационните цели.

Четете повече ТУК.


Европейска нощ на учените 2022 г.: