Дългогодишните тропически дървета играят много по-голяма роля в поемането на СО2, отколкото се смяташе досега