Дългият лов на вещици

Дългият лов на вещици

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 26, април 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Няма ли да изглежда едновременно суетно и празно желанието след толкова много автори отново да се пише за инквизицията? Като се започне от инквизиторите от XII и XIV век, които са описали в своите наставления и ръководства еретиците и техните доктрини, за да облекчат работата на агентите от своето ведомство, до писателите в наши дни – обвинители и защитници на инквизицията, породили толкова спорове, – нима те вече не са казали всичко и нима не рискуваме да изпаднем в безплодни повторения, ако се впуснем в подобни изследвания? Въпреки това, липсва цялостната картина на масовите еретични движения, всички „изкривявания” на християнската религия и излизането от догмите й вярвания.

 

Ключови думи:  

лов на вещици