Дакийските войни на император Траян /102 – 106 г. /

Дакийските войни на император Траян /102 – 106 г. /

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 44, януари 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Според изследователите терминът “дак” е с късен произход от началото на I в пр. н. е., когато няколко тракийски племена се обединяват под това име. С течение на времето вличнието им се разпростряло върху околните облсати и оттогава цялата страна получила това име.

 

Ключови думи:  

Дакийските войни,  император Траян /102 – 106 г. /