ДАФНИ – Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори

ДАФНИ – Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори

 

Автор:

Христина Грозданова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 92, ноември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В настоящия момент на повишаващ се интерес и популярност към подобен вид изкуства е редно да бъде обособено важното място на художниците, които с работата си са допринесли за развитието им у нас и чиито имена вече са утвърдени в тези области. Трябва да бъде отдадено необходимото внимание на историята, на събитията и личностите, благодарение на които у нас тези области на изкуството се развиват толкова много в рамките на едно столетие.

 

Ключови думи:  

анималисти, флористи, научни илюстратори