Да виждаш черни дупки с телескоп за домашно ползване

Да виждаш черни дупки с телескоп за домашно ползване

Автор:

Елена Кьосева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 100, юли/август 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Екип учени съобщава, че действието на черните дупки може да бъде наблюдавано с помощта на видими лъчи. Всичко, което ти е необходимо, е 20-сантиметров телескоп, за да наблюдаваш отблизо активна черна дупка. Международен екип от учени съобщава, че действието на черните дупки може да бъде наблюдавано като видима светлина по време на взривове и тази мигаща светлина, излизаща от газовете, обграждащи черните дупки, е директен индикатор за това… Резултатите на екипа посочват, че не само рентгеновите оптичните лъчи осигуряват надеждна база данни за наблюдения на черните дупки и тяхното действие. Всичко, което ти е необходимо, е 20-сантиметров телескоп, за да на- блюдаваш отблизо активна черна дупка.

 

Ключови думи:  

физика, космос, черни дупки, Вселена