Да приемеш предизвикателството Грюндвиг Асистентски стаж

Да приемеш предизвикателството Грюндвиг Асистентски стаж

 

Автор:

Мария Георгиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 69, юли 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Около нас непрекъснато чуваме думичките “Европейски проект”. Често обаче тези думи звучат далечно, все едно от друга планета. Европейските проекти и въз- можности за учене, мобилност развитие обаче са и за нас, хората, които не си поставят мащабни цели като да променят инфраструктури и да променят системата на образование, а искат да променят нещо в себе си, света около себе си, подхода на работата си, организацията си. Понякога чуваме и истории на студенти или млади, заминали за чужбина да изживеят приказката на своята половин или една годишна мобилност, а понякога и повече.

 

Ключови думи:  

предизвикателство, Грюндвиг Асистентски стаж