CRISPR/Cas9: Революция в генното инженерство

CRISPR/Cas9: Революция в генното инженерство

 

Автор:

Теодора К. Пискова

 

Списание “Българска наука”

брой 88, април 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Учените от години са способни да манипулират клетъчния геном. Методи, включващи нуклеазите „цинкови пръсти” (zinc finger nucleases) и така наречените TALENs (transcription activator- like effector nucleases) представляват голям напредък в геномното редактиране през миналото десетилетие. В сравнение с технологията CRISPR/ Cas9, те са непрецизни, бавни, сложни за произвеждане и скъпи. Огромно предимство на новия метод е и възможността за редактиране на повече от един ген едновременно. CRISPR/Cas9 е приложен успешно за редактиране на гени в клетки на редица организми: човек, дрожди, риба „зебра”, винена мушица, растения и мишка.

 

 

Ключови думи:  

CRISPR/Cas9, Революция в генното инженерство