Цикъл: „На ползу роду болгарскому”: Хаджи Тошо Ценов /1749–1831г./– най-ранният самобитен историк

/Статиите от този цикъл се посвещават на 18 май – Международен ден на музейното дело/

Автор: Красимир Григоров, зав. отдел „Възраждане”, РИМ Враца

 

Тази година се навършват 270 години от рождението на видния врачански първенец, пряк наблюдател и ръководител на търговския и занаятчийски еснаф, горещ родолюбец и самобитен историк, нумизмат и археолог, радетел за освобождението на България, обществен и просветен деец, ктитор и църковен настоятел – хаджи Тошо Ценов /баща на Димитраки Хаджитошев/.

Териториалният обхват на търговските взаимоотношения на фамилията на хаджи Тошо Ценов се простира от Сърбия и Румъния, през Австрия и Апенините, та чак до Русия. Именно това придава на рода невероятна обществена значимост.


РЕКЛАМА:

***

Липсва конкретна информация относно степента на образование на врачанския първенец, но едно е сигурно –  този предприемчив и природно надарен българин е постигнал много по пътя на своето самообразование. Ръкописите с компилативен характер представляват източника, обогатил неговия духовен кръгозор, и са допринесли за изграждането му като възрожденска личност, предусетила нуждите на новото време.

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.“Българска наука“.

 

Виж повече за Абонамента тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: