Цикъл: Духът на Войводата. Статия VIII: Три синджира роби или „по Ботевски достойни”?

Автор: Красимир Григоров,зав. отдел „Възраждане”, РИМ– Враца

Най-печалният и мрачен период от българската история е времето на турското иго от края на XIV век до началото на националното възраждане. Турците се настанили здраво в страната, градове възниквали и изчезвали, гръцкият елемент надделял в църквата и училището, а народният характер от войнствен се превърнал в противоположен. При това и сведенията ни за този важен период, през който се извършили толкова много и такива дълбоки промени, са крайно оскъдни.

България, намирайки се в самото сърце на тъй могъщото тогава османско царство и откъсната от цял свят, останала незасегната от великото движение, което даде на европейската цивилизация нови насоки. Закъснелите инстинкти за реформиране на турската феодална система се долавят още при първия съдебен фарс през 1872 г. Добре известен е казусът с наказателния процес, който бил повдигнат при Арабаконашкия обир на хазната от българската революционна организация. Потенциалните възможности са създаване на извънреден съд или задържаните да бъдат осъдени от редовен наказателен съд. В крайна сметка в София е съставена специална комисия от военни и граждански лица за „всестранна анкета и подвеждане под отговорност на виновниците“. За председател на комисията е предложен Али Саиб паша, председател на Държавния съвет, а за членове – Иванчо Хаджипенчович, член на същия съвет и на Върховния съдебен съвет, и Шакир бей ефенди, бивш помощник-областен управител на Багдад. Предложената комисия е с мисия „да извърши всестранна анкета и да подведе под отговорност извършилите обира“.

Нарушение или не? Правото налага да изясним, че Анкетата не е съдене, разследването също! Правораздавателни права на Комисията не й се предоставят. Те остават приоритет на правителството. Тази комисия е негов орган. Предоставено й е и още едно правомощие – след установеното от нея „да подведе под отговорност провинилите се“. Това не е даване на правосъдни, а на следствени права.

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.“Българска наука“.


РЕКЛАМА:

***

 

Виж повече за Абонамента тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: