Читалище П. Р. Славейков (Велико Търново)

Читалище П. Р. Славейков (Велико Търново)

 

Автор:

Теодор Иванов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 27, май 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Българските читалища се инициират и създават като важен елемент от национално освободителната борба на българите по време на турското робство. Но и след Освобождението в дни на изпитания, на духовен глад и безверие се създават читалища, в които продължава да пламти огънят на родолюбието и просветата. Създадено преди 85 години, читалище “П. Р. Славейков” и до днес продължава да изпълнява своята роля на културно – просветен център.

 

Ключови думи:  

Читалище П. Р. Славейков, Велико Търново