Търсене
Close this search box.

Четирима млади учени получиха пет награди под научното ръководство на проф. д-р Роберт Пенчовски от 2021 до 2023 г.

Четирима млади учени получиха пет награди под научното ръководство на проф. д-р Роберт Пенчовски от 2021 до 2023 г.

Четирима млади учени получиха пет награди под научното ръководство на проф. д-р Роберт Пенчовски от 2021 до 2023 г.

Четирима млади учени получиха пет награди под научното ръководство на проф. д-р Роберт Пенчовски от 2021 до 2023 г.


Направи дарение на училище!***

 

Четирима млади учени спечелиха пет награди от различни конкурси под научното ръководство на проф. д-р Роберт Пенчовски от Биологически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през периода от 2021 до 2023 г.

Всички четирима отличени млади учени работят по научни поректи, финансирани от ФНИ-МОН с номера KP-06-H31/18/13.12.2019 и KP-06-H63/1/13.12.2022 с научен ръководител проф. д-р Роберт Пенчовски от Биологическия факултет и са били негови докторанти. Тези проекти са свързани със създаването на нови методи за синтетичен контрол на генна експресия с приложения в биотехнологията и сунтетичната биология и за инхилиране на специфична РНК в бактерии за създаване на нови бактериални агенти с приложения в фармацията и медицината, за създаване на нови антибиотици срещу резистентни бактерии. Всички тези изследвания, провеждани под ръководството на проф. Роберт Пенчовски, са публикивани в над 20 публикации. Те могат да имат важен принос в бъдещата борба с инфекциозни заболявания, причинени от бактерии, резистентни към настоящите антибиотици.

  • Гл. ас. д-р Мартина Трайковска спечели първа награда от национален ежегоден конкурс организиран от ФОНДАЦИЯ “АКАД. ПРОФ. Д-Р СТЕФАН АНГЕЛОВ” ЗА НАЙ-ДОБРА НАУЧНА РАБОТА НА МЛАД МИКРОБИОЛОГ ОТ СТРАНАТА, на 7 март 2023 г. за публикацията Martina Traykovska & Robert Penchovsky*, Engineering antisense oligonucleotides as antibacterial agents that target FMN riboswitches and inhibit the growth of Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, and Escherichia coli – ACS Synthetic Biology (2022). 

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Освен това тази публикация беше избрана от редакторите на американското химическо дружество.
Д-р Мартина Трайковска e главен асистент в Биоголически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Тя е завършила бакалавър степен в Биоголически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и магистърска и докторска степен с научен ръководител проф. Пенчовски. Тя тества експериментално нови антибактериални агенти.

 

  • Постдокрорант д-р Николет Павлова спечели втора награда от национален ежегоден конкурс организиран от ФОНДАЦИЯ “АКАД. ПРОФ. Д-Р СТЕФАН АНГЕЛОВ” ЗА НАЙ-ДОБРА НАУЧНА РАБОТА НА МЛАД МИКРОБИОЛОГ ОТ СТРАНАТА, на 7 март 2023 г. за публикацията Nikolet Pavlova & Robert Penchovsky*, Bioinformatics and Genomic Analyses of the Suitability of Eight Riboswitches for Antibacterial Drug Targets – Antibiotics (2022)…IF:5.2. 

 

Д-р Николет Павлова е  завършила бакалавър  в Биоголически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и магистърска и  докторска степен с научен ръководител проф. Пенчовски. Тя прилага различни биоинформатични методи за валидиране на РНК като мишени за създаване на нови антибактериални агенти.


 

  • Докторант Георги Милошев спечели ежегодната наградата Докторант на Годината на Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ за 2022 г. за пубкилациите „Robert Penchovsky*, Georgi Y. Miloshev, Nikolet Pavlova, Katya B. Popova, Aikaterini Valsamatzi-Panagiotou, Lozena A.Otcheva & Martina Traykovska, Book chapter 8: Small RNA-based systems for sensing and therapeutic applications – New Frontiers and Applications of Synthetic Biology (2022) и „Georgi Y. Miloshev, Martina Traykovska, Dimitrios Kaloudas & Robert Penchovsky*, Engineering a Plasmid as a Reporter System for Quantifying Gene Expression in Escherichia Coli – Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (2022)“. Георги е докторант на проф. Пенчовски и работи за създаване на нови медоти за синтетичен контрол на генна експресия.

 

Ректорът на СУ “Свети Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков с наградения наградата Докторант на Годината на Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ за 2022 г.
Освен това Георги Милошев е учител по биология в 125-то СУ. Той спечели наградата учител на годината на това училище.

 

  •  Докторант Антония Георгиева спечели първа награда от ежегоден националния конкурс „Млади и енергични учени“, категория за докторанти  2021 г. Наградата бе връчена от еврокомисаря по наука и образование г-жа Мария Габриел.

 

Антония Георгиева е докторант с научен ръководител  проф. Роберт Пенчовски. Тя работи в областта на синтетичната биология.

Oсвен това Антония Георгиева спечели второ място в състезанието за стартиращи фирми EWA 2022 в България, организирано от Регионална агенция по предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) за проект в областта на пречистване на водата с водорасли.

Роберт Пенчовски е професор по молекулярна генетика, синтетична биология и биоинформатика в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, където получава магистърска степен по биохимия и молекулярна генетика и асоциирана степен по приложни компютърни науки. Роберт е учил в 30-та гимназия в София с разширено изучаване на немски език.
Той получава своята докторска степен по генетика от Кьолнския университет, Германия, докато работи в областта на микрофлуидиката и ДНК изчисленията за Fraunhofer Gesellschaft в Schloss Birlinghoven в Санкт Аугустин (близо до Бон), Германия.
Роберт е направил своето постдокторантско обучение в областта на РНК синтетичната биология в Йейлския университет, Ню Хейвън, Кънектикът, САЩ.

Като преподавател в Софийския университет от 2010 г., Роберт е пионер в преподаването и по синтетична биология и биоинформатика в България. Публикациите на проф. Пенчовски имат над 1000 цитирания, импакт фактор над 200 точки и h-индекс от 15 точки. Той е бил ръководител на 16 научни проекта. В лабораторията на Пенчовски успешно са защитили дисертации 16 магистри и 5 докторанти. За повече информация посетете  неговата интернет страница на https://penchovsky.atwebpages.com/index.php 

 

Др. Роберт Пенчовски получава награда  за Съюза на Учените в България.

 

Отличените млади учени са  част от научната школата на проф. Пенчовски по синтетична биология, биоинформатика и рационален дизайн на канидидати за лекарства, която обогатява българската наука с опит от водещи научни центрове като Йейлския и Кьолнския университети и др.  

 

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.