Българска история История 

За честта на оружието

                        

Автор: Красимир Григоров – зав. отдел „Възраждане“, РИМ – Враца

/публикация IIIот ЦикълаРеволюциятатриумфална врата за всеки народ”/

Въстанието през 1875 г. е може би първото по-организирано и планирано, макар и неуспешно въстание.То обаче изиграва положителна роля за раздвижване на революционния дух и за подготовката на следващото –най-голямото антиосманско въстание –Априлското въстание от 1876 г. През есента на 1875 г. в Гюргево се събират революционните дейци, съмишленици на Хр.Ботев.Те основават т.н. Гюргевски революционен централен комитет. В условията на задълбочаващата се криза в Османската империя се взема стратегическото решение за обявяване на повсеместно въстание на 1 май 1876г. Разработен е стратегически план, а България е разделена на четири революционни окръга: Търновски, Сливенски, Врачански и Пловдивски.

В духа на революционните схващания на Раковски и Левски, ръководните дейци от ГРЦК се стремят да увлекат във въстанието възможно повече силиот страна на българския народ, за да се създаде въстаническа армия. В нея трябвало да постъпят всички българи, годни да носят оръжие, с изключение на враговете на революцията. Въстаническото ръководство схваща, че му е необходима огнева мощ на открит терен, поради което възлага на майстори занаятчии да изработят черешови топчета вместо оръдия. Както ръководните, така и местните революционни дейци имат правилни разбирания за ролята на въоръжаването. Набавянето на огнестрелно оръжие обаче среща големи затруднения. С това се обясняват и незадоволителните резултати.

Нека припомним, че Враца първа започва интензивна подготовка за бъдещото въстание, още преди сформирането на Гюргевския революционен комитет.За да подсигурят оръжие, врачани прибягват до прословутата сделка с лой и пастърма на почек (кредит), пренесени и продадени във Влашко. Със средствата от тях действително се закупува оръжие, но поради засилената турска охрана на дунавския бряг не може да бъде прехвърлено в България и с него е въоръжена част от Ботевата чета, както и се финансират апостолите от другите революционни окръзи.Трескаво ангажиран в подготовката, самият войвода Хр. Ботев, настоявал момчетата му да носят не каквото и да е, а модерно оръжие.

 

                                                                                                                                               

Цялата статия е публикувана в брой 111 на сп. Българска наука: тук!

Абонирайте се за списанието тук!

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts