Черно море като източник на въоръжени конфликти. Или извор на синергия в зората на третото хилядолетие

Черно море като източник на въоръжени конфликти. Или извор на синергия в зората на третото хилядолетие

Автор:

Илиян П. Пеев

Списание „Българска наука“

брой 101, септември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Черно море е важна зона на икономическата дейност на крайбрежните държави и пресечна точка на оживени транспортни потоци в Евразия, поради което то представлява интерес не само за граничещите с него страни. В миналото към Черно море са посягали не една империи – римска, византийска, турска, руска, германска. Тук са се разразявали икономически и военни конфликти, водени са битки за морско господство, кръстосвали са се древни пътища и култури, което постепенно е сътворило цялото богатство и многообразие на черноморските народи.

 

Ключови думи:

Черно море, България 

 

 

READ ARTICLE