Черните хроники на Витанов, Между Светия Граал и Авгиевите обори

Черните хроники на Витанов, Между Светия Граал и Авгиевите обори

 

Автор:

Николай Витанов

 

Списание “Българска наука”

брой 88, април 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Решението да започна черните хроники се роди окончателно във Валенсия, на конференция, на която се обсъждаха последните новости при математическите модели на рецензиране на статии по научни списания (да и такива модели има за голяма изненада на тези, които направляват, кой знае накъде, развитието на науката в България). Та вървя си аз по улицата към площада, където всеки ден в 14 часа гърмят фойерверки в количества, които човек трябва да види, защото е трудно да ги опише.

 

 

Ключови думи:  

черните хроники, наука, история, физика