ЧАЙКИТЕ

Чайките

 

Автори:

Димитра Лефтерова

д-р.Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 60, октомври 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През 1859г излиза от печат „Произходът на видовете” на Чарлз Дарвин. Той публикува своя труд след като 18 години го е държал в „чекмеджето”, образно казано не е посмял да даде публичност на едно толкова авангардно мислене в областта на биологията във време, когато се е считало че единствен Господ Бог е сътворител на света и всичко живо в него.

 

Ключови думи:  

Чайки, птици