Цепелинът

Цепелинът

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 37, май 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Цепелинът е вид твърд дирижабъл, създаден от германския граф Фердинанд фон Цепелин в началото на ХХ век. Той се основава на дизайн от 1874 г. и подробен през 1893 г. Неговите планове са били разгледани от комисия през 1894 г.и патентовани в САЩ на 14 март 1899 г. Поради удачния дизайн на граф фон Цепелин, терминът „цепелин” става синоним на „дирижабъл”. Цепелини са използвани от немската авиокомпания Deutsche Luftschiffahrts-AG (DELAG). DELAG, първата комерсиална авиокомпания, която е обслужвалa редовните полети преди Втората световна война. След избухването на войната германските военни широко използват цепелините като разузнавателно средство или за бомбардировка на вражеските позиции.

 

Ключови думи:  

Цепелин