Търсене
Close this search box.

Центърът за компетентност Clean&Circle организира международна конференция за устойчива околна среда и кръгова икономика в Софийския университет 

Центърът за компетентност Clean&Circle организира международна конференция за устойчива околна среда и кръгова икономика в Софийския университет 

Центърът за компетентност Clean&Circle организира международна конференция за устойчива околна среда и кръгова икономика в Софийския университет 

Центърът за компетентност Clean&Circle организира международна конференция за устойчива околна среда и кръгова икономика в Софийския университет 


Направи дарение на училище!***

Събитието ще се проведе на 5 и 6 юли в Аулата на СУ

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на международната конференция „Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика“. Събитието ще се проведе на 5 и 6 юли 2023 г. в Аулата на Ректората на университета.

Конференцията е част от проект BG05M2OP001-1.002-0019-С07 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на конференцията е да разпространи и популяризира постиженията на екипа в научно-технологичен и инвестиционен план, както и да представи възможностите на новосъздадения Център за компетентност. Clean&Circle играе ключова роля в създаването на дълбоки чисти технологии и биотехнологии, които ще бъдат предлагани за комерсиализация на бизнеса. Освен това, Центърът е образователно средище, където екипите разработват STEAM продукти, насочени към образователната, технологичната и социално-икономическата сфера.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Мероприятието предвижда също така дискусии и възможности за създаване на връзки между бизнеса и науката. Конференцията е насочена към представители на научните среди, бизнеса, индустрията, административни структури и други заинтересовани страни, които се занимават с чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика.

В рамките на конференцията ще има възможност за провеждане на срещи и дискусии между представители на различните заинтересовани страни по теми от общ интерес в Конферентната зала на университета.

За да потвърдите своето участие в конференцията, трябва да се регистрирате до 3 юли, понеделник, чрез следния линк: https://www.eventbrite.be/e/629941992457. Може да научите повече за предстоящото събитие и от сайта на Центъра: www.clean-circle.eu

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019-C07 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.