Търсене
Close this search box.

Част 3: Сравнителен анализ на системите за съхранение на енергия. Сравнение и техническа оценка на различните технологии за ЕЕС

  Венцислав Михайлов ЕСО ЕАД София, България vencivdm@abv.bg   Резюме: Съществува глобален консенсус за увеличаване на дела на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници

Последно: