ДИГИТАЛНИ НЕРАВЕНСТВА

„Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия“ е интердисциплинарен проект на Института по философия и социология, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор

Кой език за програмиране да учим?

Изборът на компютърен програмен език е ключов аспект от обучението не само за начинаещите програмисти, за ученици или деца, но и за тези, които искат

Последно: