Комуникативни нарушения при деца от начална училищна възраст

Борислава Петрова РЕЗЮМЕ Комуникативните нарушения са  динамична система от променливи, детерминирани от различни фактори конструкти, като семейна среда, когнитивно, емоционално и социално  функциониране, качество на

Как да работим с NoteFlight

Матей Драгостинов, Андрей Зафиров (8в клас), Екатерина Григорова, Цветелина Дерменджиева, Катерина Асенова (9б клас), Лъчезар Томов Общи функционалности Note flight е приложение с цел обучение.

Последно: