Постмодернизмът в литературата

Автор: Стефани Стефанова Постмодернизмът възниква в условията на настъпилия религиозно-философски вакуум, който се характеризира със спада на доверие към идеологическите концепции и въздигането на релативизма.

За архитектурната наука

Автор: Маргарита Коева Предназначена да изгражда средата, в която единствено могат да съществуват и да се развиват човешките общности, архитектурата е едновременно част от духовния

Последно: