Английско-български аграрен, бизнес лесотехнически речник

Английско-български аграрен, бизнес лесотехнически речник   Цветина Цакова   Речникът е предназначен за агрономи, ветеринарни лекари, лесоинженери, ландшафтни архитекти, еколози, аграрни инженери, биолози, геодезисти, икономисти,

Корпоративната култура като конкурентно предимство

Автор: Яница Димитрова    Книгата акцентира на една различна гледна точка към управлението на организацията: с помощта на „невидимите ценности“ – корпоративната култура, организационната идентичност, корпоративния

Последно: