Критика на чистия разум

Критика на чистия разум   „Критика на чистия разум“ според самия Кант e трактат върху метода. Революцията в начина на мислене, която Кант извършва във

Тайната сила у Кант

Тайната сила у Кант  Ивайло Димитров Ивайло Димитров е доктор по философия, защитил дисертация на тема „Въображение и познание (Кантови евристики)“ през 2004 г. Работи

Духовен антропоцентризъм

Когато ни призовават към опазване на околната среда с призиви като: „природата е част от нашето наследство“, „за да може всеки да й се радва“,

Равноправие

Тези малки общества не са класови и се базират на новата концепция за абсолютното равенство. Всеки член влага труда си, има еднакъв достъп до благата

Последно: