Наука Психология 

Достоверни ли са резултатите от проучванията на човешкото поведение

През 2010 г. беше публикуван анализ на изследователи от Университета на Британска Колумбия, според които масовото провеждане на проучвания върху човешкото поведение с участието предимно на американски студенти, вероятно изкривява резултатите. Анализът е публикуван в сп. Brain and Behavioral Sciences от антрополога Джо Хенрих (Joe Henrich, PhD) и психолозите Стивън Хайне (Steven Heine, PhD) и Ара Норензаян (Ara Norenzayan, PhD). В него те разглеждат достъпната база данни на изследванията в областта на социалните и поведенчески науки. Те установили, че хората от западните, образовани, индустриализирани, богати и демократични общества (или т.нар….

Read More
Общи 

Изкуство и бежанци: експлоатация вместо съчувствие

Знаменити автори като Олафур Елиасон, Ай Вейвей или „Центърът за политическа красота“ („Zentrum für politische Schönheit“) предлагат на зрителите различни, степенувани по интензивност проекти, за да порадват своите души за сметка на бежанците и да докажат на себе си своята „значимост“. Един аргумент срещу естетиката на чистата съвест. Повечето миналогодишни проекти на художници и художествени активисти на тема „Бежанци“ предизвикват в мен отрицателна реакция. Ако трябваше да характеризирам точно акциите, които получиха най-голямо медийно внимание, щях да използвам прилагателни като „агресивни“, „натрапчиви“ или „студени“. Тези определения обаче насочват също така…

Read More
Икономика История Култура и изкуство 

Нацията като новост или “дупката” на Хобсбом

Автор: Венцеслав Вутов Понятийният конструкт „нация“ е създаден от хората, като с течение на времето се е видоизменял и променял много или малко и ще продължава своето развитие и дооформяне и в бъдещето. Той може да е от полза, ако се използва да сближава или обединява хората, да поддържа общественото разбирателство и да противодейства на външната агресия, но не трябва да се употребява за убийства, етническо прочистване, печелене на власт и пари, политическо интриганство и икономически натиск. За да не позволяваме да ни манипулират и използват като политически марионетки в…

Read More
Наука Общи 

Свръхрегулацията в системата на образованието в България и нейните последствия

Автор: Лъчезар П. Томов, гл.ас. д-р Ролята на държавата в образованието е да бъде гарант за неговото качество. Концепцията за качество произхожда от философията и е най-добре описана от „Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет“. Перспективите на качеството включват както неизмерими, така и измерими компоненти – от една страна качество е това, което казва клиентът, от друга то е свързано с годност за изпълнение на някакви цели, от трета то има трансцеденталнии естетическиизмерения – хубавото е видимо, без да може да бъде винаги описуемо и определимо. От различните концепции…

Read More
Психология 

Активизиране на мисловната дейност в общуването лектор-аудитория

(Социално-психологически механизми за въздействие върху слушателите – убеждение, внушение, идентификация, емпатия. “Апелативна” функция на естествените и изкуствени похвати за активизиране вниманието на слушателите.) Автор: Венцислав Вутов В ораторската аргументация намираме триединството на “логическо ядро”, “извънлогически” способи и невербални средства за убеждаване. Съотношението в обема на тези елементи се променя в зависимост от различни фактори – форма на контакт, предмет на интерпретация, личността и целите на оратора, характеристиките на аудиторията, времето, мястото. Аргументите в “логическото ядро” имат логико-философска стойност. В “извънлогическата” част някои включват “емоционални”, “психологически”, “етически”, “патетични” средства, а невербалната…

Read More
Биология Здраве Интервю Личности Психология 

Интервю с Ивайло Йочев от Family Dog Project

Ивайло Йочев единственият българин, който е част от най-големия проект за изучаване на поведението и когнитивния капацитет на кучетата – Family Dog Project, базиран в Будапеща, Унгария. Интервю на Антон Михайлов от Citydogs.bg   Разкажи ми малко за себе си. От какво си част, как стигна дотам? Каква е предисторията? Много рано започнах да се интересувам от науката етология, изучаваща поведението на животните. Но този интерес първоначално ме подтикна да следвам психология. Затова завърших психология и специализирах неврология. Магистратурата ми беше в областта на когнитивната невронаука. Когато бях на двадесет…

Read More