100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Катя Исса

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Катя Грозева Исса. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Университет по архитектура, строителство и геодезия, обучава студенти. Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? Запали ме любовта към българския език, знаех, че ще бъде моя професия и моя съдба далеч преди студентските години. Имате ли одобрен проект в последната сесия на Фонд научни изследвания, как се казва той и какви ползи ще има той за науката и живота на обикновения човек?…

Read More
Слушай наука 

[ПОДКАСТ] Награда за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки – Питагор 2018

  Цялото аудио може да чуете тук: https://nauka.bg/nagradite-pitagor-2018-audio-video/   „Живей така, сякаш ще умреш утре; учи така, сякаш ще живееш вечно.” Махатма Ганди   Всеки месец издаваме онлайн списание за наука!    

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Космически науки Наука 

Интервю с Евгени Семков

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Евгени Семков. Роден съм в София, където съм завършил гимназия, а след това Физическия факултет на Софийския университет, със специализация по астрономия.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? От 1987г. като аспирант започнах работа в БАН в тогавашната Самостоятелна секция по астрономия с Национална астрономическа обсерватория. От 1995г. ние получихме статута на институт в структурата на БАН и сега се наричаме Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория. Институтът има за мисия фундаментални научни изследвания в…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с проф. Искра Белева

Бихте ли се представили на нашите читатели? Искра Белева, проф. в Институт за икономически изследвания при БАН, доктор по икономика.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Институтът за икономически изследвания при БАН извършва икономически анализи и прогнози за развитието на икономиката на макрониво, по отделни региони, на равнище фирми и също така изследва международните пазари и икономическото развитие в различни региони на света.   Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? Не мога да дефинирам едно нещо, съвкупност от…

Read More
Слушай наука 

[ПОДКАСТ] Голяма награда за млад учен – Питагор 2018

  Цялото аудио може да чуете тук: https://nauka.bg/nagradite-pitagor-2018-audio-video/   „Живей така, сякаш ще умреш утре; учи така, сякаш ще живееш вечно.” Махатма Ганди   Всеки месец издаваме онлайн списание за наука!    

Read More
Наука Физика 

Международна конференция на ЦЕРН се провежда в София през юли

В периода 9-13 юли в София ще се проведе една от ежегодните конференции със специалисти от ЦЕРН. Тя се фокусира върху най-новите технологии за обработка на big data, използване на изкуствен интелект, блокчейн технологии и други. За първи път в България Международна конференция по компютърни методи и технологии във физиката на високите енергии и ядрената физика Голямото научно събитие събира световни експерти в сферата на изчислителната техника и обработката на големи обеми от данни 23-тата Международна конференция Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics, която се провежда за…

Read More
Биология Наука 

Проект „Проучване на ехинококозата в Централна и Източна Европа“ (HERACLES) по 7-ма Рамкова програма на ЕК.

Уведомявамe ви за края и резултатите от един международен проект, мултицентрово проучване на ехинококозата в Централна и Източна Европа, който освен с научно е и с голямо социално-икономическо значение за България и региона. По отношение на заболяемостта от ехинококоза (кучешка тения) страната ни се нарежда на второ място в Европа след Румъния.  В посочения проект на 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия участват български учени от Университетски болници на МУ-София и с тяхно участие за пръв път е направено подобно мащабно скринингово проучване. Това е и първата публикация по темата…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 42, 22.05.2018 Г.]

Софийският университет „Св. Климент Охридски“отменя обявяването на конкурсите за академични длъжности, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 41 от 18.05.2018 г., стр. 64 и 65, обявление № 5084.       Съставил материала: Камелия Димитрова

Read More
Слушай наука 

[ПОДКАСТ] Голяма награда за цялостен принос – Питагор 2018

  Цялото аудио може да чуете тук: https://nauka.bg/nagradite-pitagor-2018-audio-video/   „Живей така, сякаш ще умреш утре; учи така, сякаш ще живееш вечно.” Махатма Ганди   Всеки месец издаваме онлайн списание за наука!    

Read More
Слушай наука 

[ПОДКАСТ] Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев открива наградите Питагор 2018 г.

  Цялото аудио може да чуете тук: https://nauka.bg/nagradite-pitagor-2018-audio-video/   „Живей така, сякаш ще умреш утре; учи така, сякаш ще живееш вечно.” Махатма Ганди   Всеки месец издаваме онлайн списание за наука!    

Read More

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close