Слушай наука 

[АУДИО] Ученици синтезираха в кабинета си по химия продаваното за 750 долара лекарство на Мартин Шкрели за едва 2 долара

Текста чете: Айлин Халил   Ученици синтезираха в кабинета си по химия продаваното за 750 долара лекарство на Мартин Шкрели за едва 2 долара

Read More
Слушай наука 

[АУДИО] Ахинора Балтакова: Учените, които популяризират дейността си, ще имат по-добра реализация

Текста чете: Аглая-Иглика Христова   Ахинора Балтакова: Учените, които популяризират дейността си, ще имат по-добра реализация  

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 85, 16.10.2018 Г.]

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София, обявява конкурси в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“, за: главен асистент „Сценична реч“ – един; професор „Сценична реч“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За информация – тел. 9231 243, 9231 275, подаване на документи – ул. Раковски № 108А, ет. 3, стая А303.   Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 85, 16.10.2018 Г.]

Техническият университет – Габрово, на основание Решение на МС № 341 от 21 май 2018 г. и решение на академичния съвет от 2.10.2018 г., обявява конкурс за докторанти, редовна и задочна форма на обучение, за учебната 2018/2019 г. по следните докторски програми:   Редовна форма на обучение: Професионално направление 5.1 Машинно инженерство, докторски програми: „Технология на машиностроенето“ – два броя; „Рязане на материалите и режещи инструменти“ – един брой; „Металорежещи машини и системи“ – един брой; „Хидравлични и пневматични задвижващи системи“ – два броя; „Машини и съоръжения за леката промишленост“…

Read More
Слушай наука 

[АУДИО] Как студент направи снимка на атом с преносима камера

Текста чете: Надя Обретенова   Как студент направи снимка на атом с преносима камера

Read More
Слушай наука 

[АУДИО] Нова технология, която превръща телефона в микроскоп

Текста чете: Надя Обретенова   Нова технология, която превръща телефона в микроскоп

Read More
Слушай наука 

[АУДИО] Интервю с Ерик Кандел, получил Нобелова награда за Медицина и Физиология през 2000 г.

Текста чете: Кристиан Ставрев   Интервю с Ерик Кандел, получил Нобелова награда за Медицина и Физиология през 2000 г.

Read More
Слушай наука 

[АУДИО] Интервю с Диана Златанова: Науката е прозорец, през който можете да видите целия свят в неговата пъстрота

Текста чете: Калина Параскова   Интервю с Диана Златанова: Науката е прозорец, през който можете да видите целия свят в неговата пъстрота

Read More