Българска история История 

„За память на познанство!“

Христо Ботев, 1875, Букурещ Автор: Красимир Григоров – зав. отдел „Възраждане“, РИМ – Враца /публикация IIот Цикъла„Революцията – триумфална врата за всеки народ”/ Както е добре известно, Българското възраждане възниква по-късно от европейското и затова се различава съществено от него. Докато западноевропейскотосе характеризира с разкрепостяване на личността, то нашето се отличава с откриването на нацията и негова присъща черта е народността, а не индивидуализма. Националното самосъзнание е това, което търси да се утвърди, затова се обръща внимание на бита, езика, творчеството и миналото. Патриотизмът се превръща в убеждение и подвиг….

Read More
Българска история История 

За честта на оружието

                         Автор: Красимир Григоров – зав. отдел „Възраждане“, РИМ – Враца /публикация IIIот Цикъла„Революцията–триумфална врата за всеки народ”/ Въстанието през 1875 г. е може би първото по-организирано и планирано, макар и неуспешно въстание.То обаче изиграва положителна роля за раздвижване на революционния дух и за подготовката на следващото –най-голямото антиосманско въстание –Априлското въстание от 1876 г. През есента на 1875 г. в Гюргево се събират революционните дейци, съмишленици на Хр.Ботев.Те основават т.н. Гюргевски революционен централен комитет. В условията на задълбочаващата се криза в Османската империя се взема стратегическото решение за…

Read More
Българска история История Личности 

Лечителят на Ботевата чета

Автор: Красимир Григоров – зав. отдел „Възраждане“, РИМ – Враца /Публикация Vот Цикъла„Революцията– триумфална врата за всеки народ”/ Ботевата чета бележи най-необикновения и романтичен, но не по-малко жесток,епилог на героичното Априлско въстание от 1876 г. Никоя друга наша чета не е преминавала от румънския на българския бряг чрез завладяване на чуждестранен параход. Този акт няма аналог в българската революционна практика.Така е, но и не съвсем, защото замисълът на този стратегически прийом се ражда в хъшовските среди доста преди организираната от ХристоБотев акция. Най-вероятно той е заимствал идеята от врачанския съзаклятник…

Read More
Българска история История Личности 

Градът на Ботевата слава

Автор: Красимир Григоров – зав. отдел „Възраждане“, РИМ – Враца /публикация VII от Цикъла „Революцията – триумфална врата за всеки народ”/   „Паметниците не са толкова за умрелите, които са си въздигнали паметник неръкотворен и безсмъртен с делата си, колкото за живите, за да развиват и укрепват в тях ония доблестни чувства, които дават на един народ правото да живее.“ Иван Вазов Да въплътят в бронз тази идеалистична представа за героите от Априлската епопея, създавала се близо век – ето невероятно трудната задача пред младите български скулптори и архитекти. Липсата на…

Read More
Българска история История Личности 

Живот в история и скулптура

Автор: Красимир Григоров – Зав. отдел „Възраждане“, РИМ – Враца /публикация IX от Цикъла „Революцията – триумфална врата за всеки народ”/   „Талантът е в готовността да жертваш много.“ Димитър Бучински  Не познавам друг съвременен художник и скулптор, който да е сторил толкова много за своя роден край и в същото време огънят на родолюбието да тлее толкова силно у него, че да се грижи с такова старание за старините на България. Димитър Бучински: личен архив Животът е любов, семейството е най-голямата ценност, творчеството – всепоглъщащо! Пословично упорит и всеотдаен,…

Read More