Eric Richard Kandel Биология Интервю Личности 

Интервю с Ерик Кандел, получил Нобелова награда за Медицина и Физиология през 2000 г.

Превод: Милена Стоянова Ерик Кандел получи Нобелова награда за Медицина и Физиология през 2000 г. „за откритието на принципите на краткосрочната и дългосрочната памет на молекулярно ниво“. Интервюто е взето на 13 юни 2008 г. от Адам Смит, тогава главен редактор на Nobelprize.org. Ерик, Вие сте един от носителите на Нобелова награда за Медицина през 2000 г. заедно с Вашите колеги Арвид Карлсон и Пол Грийнгард. Поводът е свързан с откриването на сигнална трансдукция в мозъка, но това ще обсъдим малко по-късно. Искам първо да Ви попитам за Вашето детство. Вие…

Read More
Българска история История Култура и изкуство 

Средновековното българско облекло като отражение на модата през Античността

Автор: Мая Джамбазова Елемент от историята на всекидневието е историята на модата и облеклото. Средновековното българско облекло е обект на проучвания от средата на XX век. А днес все повече автори се занимават с темата. В миналото Венера Наследникова издава своя труд „История на българския костюм“, който се превръща в христоматиен за учени, студенти, учители, ученици, художници по костюмите в киното и театъра. В края на 90-те години на XX век Иван Чокоев поглежда по-научно към темата и пише своята монография „Текстил от средновековни археологически обекти“. В първите години на…

Read More
Българска история История 

Християнството променя храненето в средновековна България

Автор: Мая Джамбазова Често религията определя начина на хранене на хората. Последователите на юдаизма ядат кашер, мюсюлманите не докосват свинско, християните се съобразяват с постите и религиозните празници. Трансформацията в храненето при българите се извършва още в Първото Българско царство, но по-осезаема разлика се забелязва в периода на Византийското владичество и във Второто Българско царство. Тогава храната на обикновения българин става предимно растителна, подобна на менюто на византиеца. В „Отговорите на папа Николай“ е записано, че българите трябва да спазват християнската традиция, когато приемат кръщението. Борис I и неговите съветници…

Read More
Българска история История 

Битката при Сливница през 1885 г. – грандиозна победа и бойно кръщение на армията ни

  Мнозина знаят, че битката при Сливница през далечната 1885 г. е една от най-грандиозните победи на българската армия, но освен това е и бойното кръщение на армията ни. По онова време страната ни е била свободна от едва 7 години и войската ни успява да постигне блестяща победа над страна като Сърбия, която има половинвековна военна история. С тази победа българите успяват да защитят по категоричен начин Съединението и показват на Европа, че на политическата карта се е върнала една държава, готова на всичко да постигне националното си обединение….

Read More
Земя История 

Представяне на алманаха “НЕПОЗНАТАТА ЮЖНА ЗЕМЯ – TERRA AUSTRALIS INCOGNITA”

ГEРГАНА ЛАПТЕВА, ПРОФ. ХРИСТО ПИМПИРЕВ И Д-Р ЛЮБОМИР ИВАНОВ, имат удоволствието да ви поканят на премиерата на алманаха “НЕПОЗНАТАТА ЮЖНА ЗЕМЯ – TERRA AUSTRALIS INCOGNITA”. Тя ще се състои на 7 ноември от 18,00 ч. в Greenwich Book Center, бул. Витоша, 37 ЗАПОВЯДАЙТЕ! Този алманах има за цел е да събере и направи достъпни повечето известни досега географски карти, изобразяващи Антарктида от древността като проследи тяхното развитие през вековете до днес. Също така да покаже съвременните карти на Ледения континент, включващи топографски, геоложки, сателитни изображения, карти на ледената и подледена повърхност…

Read More
История 

Защо историята на всекидневието е важна част от историческото познание

Автор: Мая Джамбазова Дълги години в обучението по История в университетите в България доминираше материалът по политическа и военна история. А днес в учебниците това личи ясно, тъй като уроците за личности, процеси и народна култура, които биха запалили децата да се занимават с науката за миналото, са малко. Преобладават описанията на политическите процеси през вековете, както и разказите за войни и битки. Напоследък обаче все по-голяма популярност придобива историята на всекидневието. Тя проследява бита на хората през различните исторически периоди. Обект на изследване са облеклото и модата, храната и…

Read More
Фигура 1. Сещате ли се какво е изобразено на тази картинка? Хора, обединени от единно етническо поле и с еднотипна реакция към околната среда (казаци пишат писмо до турския султан). История Наука Общи Психология 

РАЗКАЗИ ЗА СОЦИАЛНАТА ДИНАМИКА. РАЗКАЗ №2: СИСТЕМАТИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ИДЕИТЕ НА ЛЕВ ГУМИЛЬОВ С КОМЕНТАРИ ОТ ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА СОЦИАЛНА ДИНАМИКА (И БЕЗ ФОРМУЛИ)

Автори: Николай К. Витанов, Институт по механика – БАН; Златинка И. Димитрова, Институт по физика на твърдото тяло – БАН Етническото поле и историческото време За да обясни единството на етносите, Гумильов въвежда концепцията за етническото поле. Наблюдението му е такова: често етносите не са организирани централизирано и не се управляват централизирано. Въпреки това се наблюдава единство на поведението на членовете на етническия колектив и еднотипна  реакция на околната среда от страна на членовете на този колектив – фиг. 1. Концепцията за етническото поле се основава на представата, че поведението на…

Read More
Credit: Alexikoua, CC BY-SA 3.0 История 

Бракът и любовта при траките

Автор: Мая Джамбазова Сведения за тракийското семейство дават множество древногръцки автори. Сред тях са Херодот, Аристотел, Страбон, Платон. Сред римските автори, даващи представа за семейния живот при траките, са роденият в Испания Помпоний Мела и Гай Юлий Солин, който живее през III век. Елинските автори свидетелстват, че тракийките били неравноправни в сравнение с мъжете си. Често траките имали по няколко съпруги, като в изворите се споменава до 30, но цифрата може и да е преувеличена, като се има предвид емоционалната оценка, която елините придават на разказите си за варварските племена….

Read More
Личности 

ЕДИН АМЕРИКАНСКИ ПРОФЕСОР НЕ ТРЯБВА ДА СТРУВА 1795 БЪЛГАРСКИ

Българският принос в науката е значително по-обективен критерий за оценка, отколкото е приносът в българската наука Автор: Д-р Георги Чалдъков   През 2011 г. беше закрита Висшата атестационна комисия и изборът на доценти и професори бе предоставен на университетите. Оттогава „Професори и доценти масово плагиатстват” (вестник „Труд”, 11 февруари 2015 г.) и „Вузовете вече произвеждат поне по един професор дневно” (вестник „Сега”, 11 февруари 2015 г.). По-рано тази година служебният министър на образованието и науката – международно признатият учен проф. Николай Денков (физико-химик) – предложи въвеждане в Закона за развитие…

Read More
Христина Хранова Здраве История Личности 

ХРИСТИНА ХРАНОВА – ЕДНА ОТ МЪЧЕНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Автори: 1Михаела Варнева, 2Радина Варнева 1Доцент, Факултет „Денталнамедицина”, Катедра „Клинични медицински науки”, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна 2 Ученичка, НГХНИ „Константин Преславски“ – Варна   Христина Хранова е родена в средата на XIX в голямо патриархално семейство. Нейният живот и делото ѝ я определят като родолюбива българка, сподвижница на Васил Левски, родоначалничка на българското акушерство и водното спасяване у нас. За съжаление нейното име и живот са известни само на шепа историци и родолюбиви българи и тънат в забвение. Цел на настоящата статия е да си спомним за…

Read More

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close