Българска история История 

„За память на познанство!“

Христо Ботев, 1875, Букурещ Автор: Красимир Григоров – зав. отдел „Възраждане“, РИМ – Враца /публикация IIот Цикъла„Революцията – триумфална врата за всеки народ”/ Както е добре известно, Българското възраждане възниква по-късно от европейското и затова се различава съществено от него. Докато западноевропейскотосе характеризира с разкрепостяване на личността, то нашето се отличава с откриването на нацията и негова присъща черта е народността, а не индивидуализма. Националното самосъзнание е това, което търси да се утвърди, затова се обръща внимание на бита, езика, творчеството и миналото. Патриотизмът се превръща в убеждение и подвиг….

Read More
Българска история История 

За честта на оружието

                         Автор: Красимир Григоров – зав. отдел „Възраждане“, РИМ – Враца /публикация IIIот Цикъла„Революцията–триумфална врата за всеки народ”/ Въстанието през 1875 г. е може би първото по-организирано и планирано, макар и неуспешно въстание.То обаче изиграва положителна роля за раздвижване на революционния дух и за подготовката на следващото –най-голямото антиосманско въстание –Априлското въстание от 1876 г. През есента на 1875 г. в Гюргево се събират революционните дейци, съмишленици на Хр.Ботев.Те основават т.н. Гюргевски революционен централен комитет. В условията на задълбочаващата се криза в Османската империя се взема стратегическото решение за…

Read More
Българска история История Личности 

Лечителят на Ботевата чета

Автор: Красимир Григоров – зав. отдел „Възраждане“, РИМ – Враца /Публикация Vот Цикъла„Революцията– триумфална врата за всеки народ”/ Ботевата чета бележи най-необикновения и романтичен, но не по-малко жесток,епилог на героичното Априлско въстание от 1876 г. Никоя друга наша чета не е преминавала от румънския на българския бряг чрез завладяване на чуждестранен параход. Този акт няма аналог в българската революционна практика.Така е, но и не съвсем, защото замисълът на този стратегически прийом се ражда в хъшовските среди доста преди организираната от ХристоБотев акция. Най-вероятно той е заимствал идеята от врачанския съзаклятник…

Read More
История 

С волята и благодателството на св. Георги

Автор: Красимир Григоров – зав. отдел „Възраждане”, РИМ – Враца /публикация I от Цикъла „Революцията – триумфална врата за всеки народ”/ Eдин от най-почитаните светци и мъченици за вярата e св. Георги. Паметта на светеца се чества от почти всички християни на изток и на запад без значение от принадлежност. В много страни той е почитан като национален светец – покровител на столицата, патрон на града, на армията или на земеделието. Не по-малко популярен е светецът и на Балканите през трудните години на Възраждането. Малцина у нас знаят, че първоначалното име…

Read More
История 

Черепишката сабя е в десницата на Ботев до последния му дъх

Автор: Красимир Григоров – зав. отдел „Възраждане”, РИМ – Враца /публикация VII от Цикъла „Революцията – триумфална врата за всеки народ”/     Житейският край на легендарния войвода Христо Ботев вече 141 години е забулен в мъгла от неизвестности и недоказани предположения. Остри полемики са се опитвали да извадят през годините истината по този въпрос на светло. Една от тях е и полемиката около неговия боен символ – личната му сабя. Ако трябва да разчетем правилно фактологията, то версиите за истинската сабя, която е държала десницата на Войводата в последните…

Read More