Древногръцкият флот

  КОPАБИТЕ ОТ ЕГЕЙСКО МОPЕ(КPИТ).ОБЩ ВИД  Тези бойни кораби имали тарани и специална украса(най-често Горгоната  Медуза) и рога на носа, с цел да се въздейства

Кримско – Микенска епоха

I. СПОРЕД НЯКОИ ДОКУМЕНТИ ОТ ПИЛОС Както е известно, разкопките на крупния английски археолог Артър Евънс на о. Крит. през 1900 г. са извадили на

Описание на Атина и Атика

(по-специално пристанищата на Атина) Страбон, IX, 1, 15 сл. (С. 395 сл.) 15. Мунихия е хълм, подобен на полуостров, до който се идва по един

Древна Гърция

Съвременните гърци, както и техните предци от древността се наричалиелини, а  страната, която те населявали, била наречена отрано Елада.Историята на стара  Гърция е отделена от

Атина и Спарта

Атина и Спарта заемат главно място сред многобройните градове и държави в Древна Гърция. Съперничеството между тях играе важна роля в Древногръцката история на 4

Описание на Рим

Страбон, V, 3, 7 сл. (С. 234 сл.) 7. Във вътрешността на страната над Остия Рим е първият град на Тибър. Tози град бил основан

Последно: