Търсене
Close this search box.

Опасностите от химическа екокатастрофа

Синтетичните замърсители, просмукващи се в екосистемите, са една забравена извънредна екологична ситуация и ние все още се борим да схванем мащаба на проблема.   Намирате

Част 3: Сравнителен анализ на системите за съхранение на енергия. Сравнение и техническа оценка на различните технологии за ЕЕС

  Венцислав Михайлов ЕСО ЕАД София, България vencivdm@abv.bg   Резюме: Съществува глобален консенсус за увеличаване на дела на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници

Пътища към зеленото бъдеще

Тази статия е кратък обзор на някои от по-интересните аспекти в областта на развиването на зелените технологии, разгледани в далеч по-подробни детайли в специализирания брой

Гергана Христозова изследва български почви в ОИЯИ (Дубна, Русия) за определяне чистотата на въздуха в България

Гергана Христозова е асистент в Пловдивския университет сравнително отскоро, а от няколко години вече работи в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Русия.

Последно: