Ракетно гориво

Гориво с натриев ацетат за ракетомоделни двигатели Една тегловна част натриев ацетат (CH3COONa.3H2O) и една тегловна част натриев нитрат (NaNO3) се смесват. Сместа се поставя

Последно: