Царствената циния

Царствената циния

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 57, май 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Циния (Zínnia) са неголям род едногодишни и многогодишни треви и полухрасти от семейство Сложноцветни (Asteraceae). Някои видове са получили голямо разпространение като декоративни растения. Счита се, че градинската циния е сред десетте най-популярни едногодишни растения в света. Родина на цинията е Централна Аме- рика, Южно Мексико, а повечето от съвременните й сортове са създадени в САЩ, където тя е много популярна и ценена и се счита за национално цвете. Името на растението е дадено в 1759 г. от Карл Линей в чест на професора по медицина Йохан Готфрид Цин (1727— 1759), който като директор на Ботаническата градина към Гьотингенския университет (Германия), предоставил на шведския естествоизпитател хербариен материал за работата му по квалификация на растенията.

 

Ключови думи:  

Царствената циния, растения, биология, цветя