Бозайниците през Палеоцена

Бозайниците през Палеоцена

 

Автор:

Валентина Петкова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 32, декември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Най-ранните фосилни находки на примати са открити в пластове от началото на Палеоцен. Изненадващо тези ранни приматоподобни са най-добре представени на континентите, на които днес единствен представител на разреда е човекът – Европа и Северна Америка. Това необичайно географско разпространение може да се обясни с топлият, субтропичен климат в северните ширини през Палеоцен. Тези климатични условия са благоприятствали разпространението в големите географски ширини и на други екзотични видове животни като крокодилите.

 

Ключови думи:  

Бозайници, Палеоцена