Бозайниците през Палеоцен

Бозайниците през Палеоцен

 

Автор:

Валентина Петкова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 31, ноември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Широкоизвестно е, че бозайниците се появаяват през Мезозоя като малки, неспециализирани форми, които много наподобявали днешните насекомоядни. Тези бозайници често са представяни като единствените преживели събитията унищожили динозаврите и са описвани като видът характеризиращ последвалата епоха – Палеоцен. Всъщност разнообразието на бозайниците е много по-голямо, отколкото го представя тази опростена картина, но така или иначе насекомоядните бозайници съставляват значителна част от фауната през Неозой.

 

Ключови думи:  

Бозайниците през Палеоцен