Бозайниците през Палеоцен

Бозайниците през Палеоцен

 

Автор:

Валентина Петкова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 30, октомври 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Бозайниците се появяват за първи път през Триас, по времето на динозаврите. През Мезозоя повечето бозайници са били дребни, хранещи се с насекоми и водещи нощен начин на живот, докато динозаврите били доминиращата форма на живот на сушата. Това рязко се е променило преди около 65 млн. години, когато динозаврите изчезнали, с изключение на техните потомци, вероятно след метеоритен сблъсък. В началото на Палеоцен светът останал на практика без мегафауна на сушата. Това именно е било условието за последвалия еволюционен успех на бозайниците.

 

Ключови думи:  

Бозайниците през Палеоцен