Борбата за птиците

Нашите пернати приятели се борят за оцеляване и трябва да им помогнем ако искаме да избегнем птичи апокалипсис.

Птиците са жизненоважни. Те са създатели на пейзажи, регулатори на местообитания и опрашители, както и ценна част от дивата природа. Но те са застрашени навсякъде по света и без защита бъдещето им може да бъде много мрачно.
Прелетните птици са пример за това. Дните на тяхното пристигане и отлитане са очаровали хората от хилядолетия.

Очевидно е, че типичната прелетна птица разчита на много различни места през годишния си цикъл за храна, почивка и разплод. Това е решаващо за оцеляването. Човешката дейност все повече се пресича с миграционните пътища, като въздействията варират от промени в ландшафта до шум, светлина и замърсяване на въздуха.
Повече от 90 процента от мигриращите птици са неадекватно защитени при пътуванията си по света. Повечето такива видове са намалели през последните десетилетия в резултат на фатална загуба на местообитания и лов. Тези птици и техните хабитати се нуждаят от защита и предприемането на правни действия в тази насока може да е най-добрата ни надежда да направим това. В момента с благотворителната организация за защита на околната среда ClientEarth участва в случай, който показва защо има смисъл от това.

Устието на река Тежу в Португалия е една от най-важните влажни зони в света и над 300 000 птици редовно зимуват там, включително водолюбиви птици, патици, фламинга, чайки и други крайбрежни птици. Докато португалското правителство признава, че това е най-важната влажна зона в страната, то също така планира да построи новото летище Montijo airport, точно върху нея. Въпреки че това ще унищожи част от въпросната зона и проблемът надхвърля терена непосредствено около летището.
За да намалите възможността от сблъсъци между ята от птици и самолети, трябва да подплашите птиците надалеч от една много по-широка зона. През 2003 г. правителството на Обединеното кралство отхвърли възможността за строеж на летище в Клиф (Кент) отчасти поради тази причина.

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 138 на списанието>>


РЕКЛАМА:

***

Безплатно ДЕМО – първите 40 стр. на Брой 138>>


Европейска нощ на учените 2022 г.: