Божия Гняв над Американския Запад

Божия Гняв над Американския Запад

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 26, април 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През 1862 г. президентът на САЩ Абрахам Линкълн подписва Заселническия закон (The Homestead Act) , който осигурява по 160 акра (около 650 декара) земя в незаетия дотогава американски Запад на всеки, който отиде, завладее свободна земя, декларира я като обработваема и я обработва и развива. Започва поредният емигрантски взрив – хиляди хора от самата Америка, Европа и останалият свят отиват да търсят щастието си в сърцето на новия континент. За много от тях то се усмихва. Овладени са т.нар. „Големи американски равнини”, или още „Високите полета” – огромна равнина, значителна част от добре познатата от уестърните прерия.

 

Ключови думи:  

Божия Гняв, Американския Запад