Бобрите – природните инженери-конструктори

Бобрите – природните инженери-конструктори

 

Автор:

Димитра Лефтерова

д-р Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 76, март 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

От древни времена е познато на човека това животно с ценна кожа и строителен нрав. Съпътствал човека хиляди години и макар доведен до прага на изчезване си остава част от културата, вярвания, митове, легенди на народите от Евразия. Името „бобър” идва от праиндоевропейски език (нем. Biber) и от непълното наименование на кафявия цвят. Съгласно лингвистичен източник от 1961 г, думата „бобър” се използва по смисъл на животно, гризач с ценна козина. Появяват се като вид преди около 54 млн. години в Азия, където техни фосили датират от еоцена.

 

Ключови думи:  

Бобрите, природните инженери-конструктори, бентове