Близо ли е Денят на Страшния съд за Носорозите

Близо ли е Денят на Страшния съд за Носорозите

 

Автор:

Константин Йорданов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 41, октомври 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Някога властвали над цяла Евразия, Африка и Северна Америка, днес Носорозите е почти невъзможно да бъдат срещнати на свобода. Всички популации са съсредоточени в защитени територии и зоологически градини. Семейство Rhinocerotidae включва 5 вида, 4 рода и общо 9 подвида. Три представители са критично застрашени и един е уязвим. Един подвид е изчезнал в природата, а още 3 подвида най-вероятно са изчезнали безвъзвратно.

 

Ключови думи:  

Денят на Страшния съд, Носорозите