Благородният елен, царствения  обитател на горите

Благородният елен, царствения  обитател на горите

 

Автори:

Димитра Лефтерова

д-р. Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 73, декември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Благородният елен Cervus elаphus е един от най-големите видове елени. Той обитава голяма част от Европа, района на Кавказките планини, Мала Азия, Иран, част от западна Азия, централна Азия, Атласките планини, регион между Мароко и Тунис в северозападна Африка, където е единствения вид елен, Северна Америка. Благородния елен е интродуциран в Австралия, Нова Зеландия, Перу, Уругвай, Чили и Аржентина.

 

 

Ключови думи:  

Благородният елен, царствения  обитател на горите